GOŚCIE


Grzegorz Piątek

Krytyk architektury, kurator, publicysta, z wykształcenia architekt. Od 2011 roku współprowadzi Fundację Centrum Architektury, gdzie opracował m.in. polskie wydania tekstów Le Corbusiera, Rema Koolhaasa i Jane Jacobs.

W 2008 roku współtworzył wystawę Hotel Polonia. The Afterlife of Buildings nagrodzoną Złotym Lwem na XI Biennale Architektury w Wenecji, następnie m.in.: Open:Poland. Architecture and Identity w Royal Institute of British Architects w Londynie, Modernización podczas festiwalu PhotoEspaña oraz Dane warszawskie w Muzeum Warszawy.

W latach 2005-2011 członek redakcji miesięcznika „Architektura-murator”.

Autor biografii Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego (Wydawnictwo WAB, 2016) nagrodzonej Nagrodą Literacką m.st. Warszawy, obecnie pracuje nad książką o odbudowie stolicy. Współautor innych publikacji poświęconych miastu i architekturze, m.in. Lukier i mięso. Wokół architektury w Polsce po 1989 roku (z Jarosławem Trybusiem i Marcinem Kwietowiczem, 2013).

dr Mikołaj Lewicki

socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii, Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo, od wielu lat bada i analizuje życie gospodarcze w Polsce, między innymi kredyty hipoteczne, związki sektora finansowego z mieszkaniowym, życie z kredytem, a oprócz tego – poszukuje źródeł rozwoju gospodarczo-społecznego w kulturze. Prowadzi badania i uczestniczy w projektach badawczych diagnozujących funkcjonowanie społeczności lokalnych w takich dziedzinach jak polityka kulturalna, uczestnictwo w kulturze, współpraca międzysektorowa. Studenci pod jego kierunkiem opracowali kompleksowy raport o urbanizacji Białołęki, badający zależności między zróżnicowaniem społecznym i przestrzennym dzielnicy, a aktywnością lokalną. Opublikował, wspólnie z Adrianną Drozdowską artykuł na temat rywalizacji między warszawiakami a „słoikami”. Odpowiadał za koncepcję stworzenia i koordynację strony społecznej podczas warsztatów trójstronnych, z inwestorami i urzędnikami, w projekcie „Osiedla Warszawy”, dla terenów Portu Żerańskiego oraz FSO Żerań.

Hubert Trammer

rchitekt, nauczyciel na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Ekspert nominujący realizacje architektoniczne do edycji 2015 i 2019 Nagrody Architektonicznej Unii Europejskiej im. Ludwiga Miesa van der Rohe. Członek sądów konkursów architektonicznych w tym europejskiego konkursu urbanistycznego Europan i zorganizowanego przez Lietuvos Architektų Sąjunga konkursu na najlepsze projekty i realizacje na Litwie z lat 2008-2009. Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lublinie; Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lublinie; Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie; Oddziału Lublin SARP. Wykłady gościnne i prowadzenie wycieczek i warsztatów architektonicznych dla różnych instytucji i uczelni. Współpracował między innymi z miesięcznikiem Architektura-murator, Fundacją Twórców Architektury, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Studentów Architektury, czasopismem A10 – New European Architecture, stowarzyszeniem Odblokuj, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej, Wydziałem Architektury ETH w Zurychu, Instytutem Architektury, Mediów i Wzornictwa Strelka w Moskwie, Galerią Wozownia w Toruniu, Muzeum Powstania Warszawskiego, Narodową Galerią Sztuki Zachęta w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W 2016 roku w zespole z Maciejem Kaufmanem, Marcinem Maraszkiem, Magdaleną Wnęk i Justyną Dziedziejko zdobył I nagrodę w konkursie realizacyjnym na projekt Centrum Lokalnego „Orszy” w Warszawie.

Erhard An-He Kinzelbach

Erhard An-He Kinzelbach is a berlin-based architect, educator and researcher. He is currently Professor of Architectural Design and Building Construction at Bochum University of Applied Sciences and has been a registered Architect in Germany and Austria since 2007 and a member of the Association of German Architects (BDA) and the young architects’ forum in the BDA (AKJAA) since 2013. He is currently the deputy speaker of AKJAA. Kinzelbach is the founder of KNOWSPACE, currently based in Berlin with built projects in China and Europe. He studied architecture at TU Darmstadt, ETH Zurich and Columbia University GSAPP. Prior to his tenure at Bochum, he was an assistant professor at the Academy of Fine Arts in Vienna and a visiting professor at China Academy of Art in Hangzhou.